BEB İngilizce Sınavları


Grammar does not speak® - Dilbilgisi konuşmaz

Dil yeterliliği ölçmek British English Board'un köşe taşlarından birisidir. BEB İngilizce sınavları, "Dilbilgisi konuşturmaz!" (Grammar does not speak®) felsefesi ile hazırlanmıştır. İletişimsel bir sınavdır. Normal yaşantımızda olduğu gibi okuma ve dinleme, yazma ve okuma veya diğer olası varyasyonlar iç içe ölçülerek gerçekçi ve nesnel bir değerlendirme süreci gerçekleşmektedir.

BEB İngilizce sınavları sınava giren bireylerin iletişimsel yeterliliklerinden bir miktar "örneklem" almakta ve İngilizce'yi kullanarak neler yapabildiğini Avrupa Konseyi dil yeterlilik tanımları (A1,A2,B1,B2,...) ile göstermektedir.BEB Sınavları Nasıl Uygulanır ?


BEB Sınavları yerinde (onsite) ve online olmak üzere iki şekilde uygulanır. Her iki uygulama tipinde de konuşma ve yazma becerileri konusunda uzman BEB sınav uygulayıcı (BEB Examiner) eğitmenler tarafından test edilir ve değerlendirilir.

Yerinde (Onsite) BEB Sınavları: Okullarda yerinde uyguladığımız modelde okuldaki öğrenci sayısına göre bir veya iki hafta sürmektedir. Ana dili İngilizce olan BEB Examiner'lar ile bütün sınıflar ve tesis gezilerek öğrencilerle sohbet edilir ve o haftalar adeta bir İngilizce festivaline dönüşür. Böylelikle, öğrenciler sınav öncesi gelen eğitmenlere alışmış olurlar ve motivasyon artar, heyecan azalır.

Online BEB Sınavları: British English Board'un online eğitim platformu BEBBING üzerinden uygulanmaktadır. Sınavdan önce öğrencilerin BEB Examiner'lar ile tanışması için toplu atölye çalışmaları yapılır. Daha sonra planlanan zaman aralıklarında öğrencilerin konuşma becerileri birebir ölçülür ve değerlendirilir. Normalde kitapçıklar üzerinden yapılan Okuma, Dinleme ve Yazma (BEB Kids hariç) aynı anda belirlenen gün ve saatte BEB'in sunucuları üzerinden online olarak uygulanır.


BEB Ayrıntılı Analiz Raporları


BEB Uluslararası İngilizce sınavları "Diller için Avrupa Ortak Yeterlikler Çerçeve Metni" ile (Common European Framework of Reference tor Languages) tanımlanan iletişimsel İngilizce yeterlikleri ışığında nesnel bir ölçme değerlendirme olanağı sunmaktadır. Bu yeterlik düzeyleri çocuğunuzun hangi dilbilgisi kurallarını ve kelime listelerini ezbere bildigini ölçmekten ziyade çocuklarınızın İngilizce dil bilgisi kurallarını ve kelime bilgisini, okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri dahilinde nasıl kullabildiği, dili ne düzeyde bir iletişim aracı olarak çeşitlendirebildiği üzerinde durur.

Böylelikle, çocuğunuzun İngilizce ne düzeyde iletişim kurabildiğini nesnel ve uluslararası geçerliliği olan bir sınavla takip edebilirsiniz. Ayrıntılı analiz raporlarımız ışığında da çocuğunuzun gelişim sürecini gözlemleyebilirsiniz.


Geçerlilik ve Sertifikasyon


BEB Uluslararası İngilizce sınavları, sizlere, Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere başta olmak üzere geniş bir coğrafyada geçerli, tanınır ve somut bir İngilizce yeterliliği sertifikası sağlamaktadır. Başka bir deyişle,sizlere sadece bir sınav sonuç kağıdı göndermiyoruz;öğrencilerimizin tüm iletişimsel becerilerini (okuma, dinleme, yazma ve konuşma) değerlendirdiğimiz bireysel analiz raporumuzla çocuğunuzun eğitim portfolyosuna ekleyebileceği gelişimsel bir değerlendirme raporu da sunuyoruz.

Gelişmiş ülkelerde eğitim sistemlerine kabul aşamasında bu raporlama sistemleri özellikle Avrupa Konseyi'nin uygulamakta olduğu "Dil Portfolyosu" uygulamasıyla önem kazanmıştır. Bu anlamda BEB sınavları, sadece sonuç ölçen yeterlik sınavları değildir; daha ziyade çocukların gelişimsel süreçlerini analiz ederek nesnel değerlendirmeler sunan süreç sınavı işlevini de üstlenmektedir.

British English Board, ALTE (Association of Language Testers in Europe) kurumsal üyesidir.

British English Board, ALTE (Association of Language Testers in Europe) kurumsal üyesidir.

Eğer BEB Sınavları ile ilgileniyorsanız, daha fazlasını anlatmak isteriz. Telefon ve/veya online görüşme ayarlamak için lütfen bize ulaşın